C? hoa vàng, tác d?ng c?a c? hoa vàng có th? b?n ch?a bi?t

C? hoa vàng là lo?i cay c? có hoa màu vàng. Theo chúng t?i ???c bi?t trong th?c t? có hai lo?i c? hoa vàng, m?t lo?i than tím và m?t than màu xanh. Ngoài b?c th??ng dùng lo?i c? than màu tím làm thu?c ch?a b?nh.

1.?C? hoa vàng than tím

2.?C? hoa vàng than xanh

C? hoa vàng có r?t nhi?u tác d?ng tuy nhiên chúng ta ch?a bi?t nhi?u v? tác d?ng c?a lo?i cay c? này. Chúng ta cùng tìm hi?u v? tác d?ng c?a lo?i c? này nhé.

3.?Tác d?ng c?a c? hoa vàng.?

Ngoài b?c th??ng có c? hoa vàng than tím, mi?n nam và tay nguyên th??ng có c? hoa vàng than xanh.

C? hoa vàng còn có tên g?i là c? cam. Có r?t? nhi?u tác d?ng. B?n có th? h?i các GSTS chuyên v? cay c?. N?u các v? ?ó kh?ng bi?t thì các b?n có th? tham kh?o trong nhan dan.

Theo kinh nghi?m c?a nhan dan c? hoa vàng có nh?ng tác d?ng sau:

+ Ch?a tr? em bi?ng ?n, ch?m l?n, chính vì v?y g?i là c? cam.

+ Dùng làm thu?c?ch?a ?au m?t.?

+ Dùng làm thu?c ch?a m?t m?, m?t kém kh?ng nhìn r?

+ Dùng ch?a b?nh gan, có tác d?ng ch?a b?nh gan, b?nh vàng da.

+ Dùng ngoài ?un n??c t?m cho tr? c?ng r?t t?t

+ Dùng làm trà u?ng có tác d?ng th?i ??c gan th?i ??c c? th?.?

+ Th?ng th??ng ch? dùng ?un n??c u?ng. Ngoài ra còn dùng k?t h?p v?i các th?o d??c khác ?? có tác d?ng t?t h?n.

Ngoài ra còn có nhi?u tác d?ng khác mà chúng t?i ch?a bi?t ??n. Ch? bi?t Trung Qu?c thu mua c? hoa vàng này r?t nhi?u.?

Ti?c r?ng ? Vi?t Nam ch?a có nhi?u ng??i bi?t s? d?ng cay này. C?ng th?t là ti?c. Tuy nhiên c? hoa vàng, có nh? lên l?i m?c, nên c?ng kh?ng th? tuy?t di?t.

Mong r?ng sau này khoa h?c phát tri?n chúng ta bi?t nhi?u h?n tác d?ng cay c? hoa vàng, ?? mang tác d?ng quy c?a cay ph?c v? m?i ng??i.

Mong các b?n ?óng góp thêm v? tác d?ng c?a cay c? hoa vàng này.

4. Xem video: Tác d?ng c?a c? hoa vàng

5.?Bài vi?t b?n nên xem

+ Tam th?t t?t cho ng??i bi?t dùng

+ M?t k? ?à ch?a Hen suy?n, Viêm ph? qu?n, s?t cao co gi?t, ??ng kinh

Facebook Comments

You may also like...

Tr? l?i

网站地图 申博娱乐登入 申博登入网址 申博娱乐官网 申博真人游戏
菲律宾申博电子游戏 申博太阳城代理开户 www.163tyc.net 申博开户平台登入
太阳城亚洲注册 申博游戏注册 申博登录网址 太阳城亚洲开户
太阳城娱乐登入 菲律宾申博开户 真钱百家乐 ag真人娱乐
澳门百家乐 申博代理 申博官网 咪牌百家乐