Tam th?t t?t cho ng??i bi?t dùng – Tam th?t Vi?t Nam

Th?ng th??ng m?i ng??i hay dùng tam th?t c?a Trung Qu?c và th??ng trên th? tr??ng ch? th?y bán tam th?t c?a Trung Qu?c. Ch? ít ai bi?t v? tam th?t c?a Vi?t Nam. B?n mu?n bi?t v? tam th?t t?t – Tam th?t Vi?t Nam h?y theo d?i bài vi?t này nhé.

tam-tot-cho-nguoi-biet-dung-tam-viet-nam

tam-tot-cho-nguoi-biet-dung-tam-viet-nam

Trên ?ay là c? tam th?t t??i. N?u ch? bi?n theo c?ng ngh? c?a Trung Qu?c thì s? ???c nh?ng c? tam th?t nh? th? này

tam-tot-cho-nguoi-biet-dung-tam-viet-nam

Còn n?u ch? bi?n theo c?ng ngh? Vi?t Nam là ch? có ph?i ho?c s?y thì ???c c? tam th?t nh? th? này

tam-tot-cho-nguoi-biet-dung-tam-viet-nam

?? các b?n hi?u r? h?n t?i xin trích m?t bài vi?t c?a nhà báo r?t n?i ti?ng vi?t v? tam th?t. T? bài vi?t này hy v?ng các b?n s? có cái nhìn nh?n ?úng ??n v? tam th?t và bi?t ???c giá tr? th?t c?a nó nh? th? nào.

tam-tot-cho-nguoi-biet-dung-tam-viet-nam

Tam th?t cho ng??i nghèo
??t tr??c làm m? tam th?t ??c bi?t cho anh ch? em nhi?u ti?n, ??ng fb ?úng 1 ti?ng h?t s?ch. Gi? v?n ch?a làm thêm ???c lo?i ?ó.
Nh?ng, giá 5 tri?u là quá cao so v?i ng??i nghèo, nên làm m? cho anh ch? em ít ti?n.
H?n t? tam th?t tr?ng trên ??i cao còi c?c, c? 4 tu?i, nh?ng nh?, ?? 30gr ???c r?a s?ch và ph?i d??i cái n?ng thiêu ??t. Sau ?ó ??a vào máy s?y ?? ?? ?m xu?ng ?úng tiêu chu?n an toàn th?c ph?m. Khi c? tam th?t giòn tan, thì “?i tr?i” nó tóp ?i còn b?ng cái ??a và nh? h?u. Theo tính toán thì 6,7kg tam th?t nh? t? v??n v?n dính ??t, cho lên can, m?i làm ???c 1kg tam th?t kh?. Nh?ng m? bao tam th?t kh? mà mùi th?m c?a sam th?m n?c.

tam-tot-cho-nguoi-biet-dung-tam-viet-nam
V?y nên, gi?c m?ng làm cho ng??i nghèo khó thành hi?n th?c, khi m?t kg tam th?t kh? lo?i này có giá t?i 3,5 tri?u ??ng.
Ng??i Tàu ch? bi?n ki?u gì khi nh?ng c? tam th?t nh? nh? th? này có giá trên d??i 1 tri?u ??ng ? Vi?t Nam?
Ch? có th? là ch? còn ch?t gì kèm v?i c?ng ngh? t?m hoá ch?t và c?ng ngh? s?y kh?ng hao c?. V?i c?ng ngh? s?y c?a Tàu thì hàm l??ng d??c ch?t s? c?c th?p.

tam-tot-cho-nguoi-biet-dung-tam-viet-nam

Chính vì v?y chúng t?i khuyên b?n n?u có ?i?u ki?n hay dùng tam th?t t??i, và dùng tam th?t t??i c?a Vi?t Nam là chu?n nh?t. Ngoài ra b?n có ?i?u ki?n h?n thì h?y dùng tam th?t hoang hàng r?ng ch?t l??ng th?t là tuy?t v?i.

 

 

Facebook Comments

You may also like...

1 Response

  1. 14 Tháng T?, 2019

    […] + Tam th?t t?t cho ng??i bi?t dùng […]

Tr? l?i

网站地图 申博太阳城注册 ag真人百家乐 百家乐登入网址 申博游戏登入不了
四川申博官网登入 申博开户服务登入 菲律宾太阳网上娱乐99 www.188msc.com
申博娱乐官网 太阳城网址 申博 申博游戏平台
申博电子游戏 盛618网址 申博网址 澳门新葡京赌场
百家乐真人游戏 申博开户 澳门赌场 申博娱乐注册